🎉  LAGERRENSNING - Upp till 50% på nästan allt

Allmänna villkor

Följande köpvillkor gäller för försäljning av barn- och babyprodukter och annan lös egendom (nedan kallade produkterna) av dajper AB, organisationsnummer 559156–1344, (nedan kallat Dajper alt. dajper), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad kunden) och dajper. Vid försäljning till konsument tillämpar dajper de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Nätbutiken tillhörande dajper AB (www.dajper.se) kallas nedan dajper.se.

Allmänt

Dajper, via nätbutiken dajper.se, säljer barn- och babyprodukter via internet till privatpersoner i Sverige. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år samt ha en giltig svensk ID-handling för paketförsändelser. Om du är under 18 år behöver du ha fått samtycke till ditt inköp från din vårdnadshavare. Produkterna som vi säljer kan användas i Sverige och de har en svensk manual eller bruksanvisning när produkten så kräver det, antingen i fysisk eller digital form.

Beställning

Beställningar görs via vår webbsida www.dajper.se. Vid frågor gällande hur du beställer är du välkommen att ringa kundservice på 010-641 11 11 eller skicka ett mail här. Innan du ges möjlighet att gå vidare till betalning i beställningsflödet ombeds du kryssa i en ruta med länk till, och där du godkänner, våra allmänna villkor. Genomförd beställning innebär att du godkänt våra köpvillkor och samtycker till att dina personuppgifter registreras i vårt kundregister. Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mailadress du angivit. Vid eventuella felaktigheter i t.ex. angivande av pris, lagerdifferenser, leveranstid, produktinformation etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Är du inte är nöjd med vår korrigering kan du självklart välja att avboka din order utan kostnad. Rabattkoder kan endast användas enskilt och inte i kombination med varandra. Vi har dessvärre ingen befintlig lösning för levererans till Åland men kontakta oss vid intresse så tittar vi på de individuella omständigheterna.

Betalning

I kassan kan du välja att betala via kort, Klarna Betala Direkt, Google Pay eller Apple Pay. Alla betalningssätt hanteras av Stripe. Dajper garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på dajper.se är säkra. Dajper erbjuder en säker kortbetalning med VISA, MasterCard och American Express i samarbete med Stripe. Vid betalning med kort fyller du säkert i dina kortuppgifter och genomför betalningen direkt i vår sida. Vid betalning med Klarna Betala Direkt skickas du som kund vidare till Klarnas sida där du kan genomföra din betalning. Dajper hanterar aldrig dina kortuppgifter. Som kund kan du endast handla med kort utställda inom Norden och erbjuds möjligheten att spara sina kortuppgifter inför eventuella kommande köp. Sparade kortuppgifter hanteras då av Stripe.

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Eventuell fraktkostnad tillkommer, beroende på vilket fraktalternativ du väljer vid beställning.

Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avser integritet och beskriver hur dajper AB, org. nr 559156–1344, e-post: hej@dajper.se, samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
Integritetspolicyn gäller när dajper tillhandahåller tjänster och produkter såsom t.ex. när du handlar hos oss på dajper, har kontakt med vår kundtjänst, besöker våra webbplatser eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. 

Målet med integritetspolicyn är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss samt visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Dajper är personuppgiftsansvarig för att dajpers behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

dajper AB
Spjutvägen 5
175 61 Järfälla
Sverige

Tel.: 010-641 11 11
E-post: hej@dajper.se

3. När behandlar vi personuppgifter?

När du besöker vår webbsida, handlar hos oss, prenumererar på nyhetsbrevet, eller kontaktar vår kundtjänst behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Denna information samlas in för att vi ska kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas av dig som kund och för att kunna fullgöra vår del av t.ex. ett köpeavtal. 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vår datapolicy innebär att vi sparar och hanterar så lite av dina uppgifter som praktiskt möjligt för att leverera våra tjänster. Det betyder att vi enbart använder uppgifter som är nödvändiga för att bearbeta din beställning samt upprätthålla kommunikationen med dig.

Följande personuppgifter samlas in om dig som kund hos dajper:
•    Namn
•    Adress (leverans- och faktureringsadress)
•    E-mailadress
•    Telefonnummer
•    Kundnummer
•    Köphistorik 
•    IP-adress och information om användning av webbsidan
•    Personuppgifter som du själv anger vid kontakt med dajper, t.ex. med kundtjänst i den mån det behövs för att lösa ditt ärende

För att kunna bearbeta din beställning fullständigt överlämnar vi dina uppgifter till våra samarbetspartner, t.ex. PostNord, Budbee, DHL och Stripe. Vi samlar även in dina adressuppgifter från tredje parts tjänster för adressuppdateringar.

När du besöker vår webbsida sparar vi följande uppgifter av administrativa och tekniska skäl: typ och version av använd webbläsare, datum och tid för besöket samt din IP-adress. Dessa uppgifter anonymiseras och aggregeras för användning som statistik för att vi ska kunna förbättra upplevelsen av vår onlinetjänst. De anonymiserade uppgifterna separeras från dina personliga uppgifter, sparas säkert och kan inte sammanlänkas med en specifik person. Detta innebär således att dina personliga uppgifter alltid förblir skyddade.

5. Sammanställning av personuppgiftshantering:

5.1. Hantera beställning inklusive notiser och efterföljande support
Exempel: För att leverera, erbjuda betal- och lev.- alternativ, hantera reklamations- och garantiärenden, besvara frågor
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp
Lagringstid: 3 år efter genomfört köp
Typ av personuppgift:
•    Namn, adress, e-mailadress, telefonnummer
•    Orderinformation
•    Leveransinformation
•    Betalinformation
•    Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

5.2. Fullföljande av lagkrav
Exempel: Garantiåtaganden, konsumentlagstiftning, produktsäkerhet, bokföring
Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse
Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen
Typ av personuppgift:
•    Namn, adress, e-mailadress, telefonnummer
•    Orderinformation
•    Leveransinformation
•    Betalinformation

5.3. Registrering och hantering av konto
Exempel: Ge behörighet till inloggning på ”Mina sidor”, ge tillgång till orderhistorik, upprätthålla relevans i kontaktuppgifter, erbjuda sparade favoriter
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp
Lagringstid: Så länge du har ett konto hos dajper
Typ av personuppgift:
•    Namn, adress, e-mailadress, telefonnummer
•    Orderinformation
•    Leveransinformation
•    Användning av webbsida
•    Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss, t.ex. med kundtjänst

5.4. Marknadsföring av produkter och tjänster
Exempel: Skicka relevanta erbjudanden via e-mail eller SMS på liknande produkter och tjänster, visa produktrekommendationer, genomföra kampanjer och evenemang mot ett specifikt kundsegment
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp och samtycke
Lagringstid: 12 månader efter genomfört köp eller tills samtycket återkallas
Typ av personuppgift:
•    Namn, adress, e-mailadress, telefonnummer
•    Orderinformation
•    Leveransinformation
•    Användning av webbsida
•    Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss, t.ex. med kundtjänst

5.5. Utveckling av företagets tjänster och produkter, och aggregerade analyser av kundkollektivet
Exempel: Analyser av användarupplevelse och sortiment
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: 3 år efter genomfört köp 
Typ av personuppgift:
•    Namn, adress, e-mailadress, telefonnummer
•    Orderinformation
•    Leveransinformation
•    Betalinformation
•    Användning av webbsida

5.6. Förhindrande av missbruk av tjänst och stävjande av brott 
Exempel: Förhindra bedrägerier, förhindra olovlig åtkomst till konton
Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alt. berättigat intresse 
Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver
Typ av personuppgift:
•    Namn, adress, e-mailadress, telefonnummer
•    Orderinformation
•    Leveransinformation
•    Betalinformation

6. Hur länge sparas personuppgifterna?

Dajper sparar endast personuppgifterna så länge det är berättigat för ändamålet. Hur lång tid detta är varierar beroende på typ av personuppgift och ändamål, se ovan.

7. Hur skyddas personuppgifterna?

Dajper har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi förhindrar otillbörlig åtkomst, spridning och förändring, bl.a. genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Vid kommunikation gällande dina personuppgifter till våra partners finns alltid personuppgiftbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

8. Lämnas personuppgifterna ut till någon?

Dajper lämnar enbart ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners med personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på samarbetspartners är bolag som utför tjänster för dajpers räkning inom t.ex. leverans, betalning och kommunikation. Våra samarbetspartners hanterar enbart dina personuppgifter i syfte att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal om köp eller samtycke.

Dajper kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om det följer av lagkrav eller krav från myndighet, om det handlar om att säkerställa dajpers rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsfrågor.

Om någon av dajpers leverantörer eller samarbetspartners är lokaliserad utanför EU/EES kan dajper komma att överföra dina personuppgifter dit. Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer dajper att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES på ett lagligt sätt.

Dajper kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

9. Vilka rättigheter har du?

Du kan alltid kontakta dajper om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, eller om du vill korrigera eller radera uppgifter. Vi kommer även att på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera felaktiga eller inkompletta uppgifter.

Du har även rätt att begära följande:

Tillgång till dina personuppgifter:

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har vidare rätt att genom en skriftlig signerad ansökan erhålla ett registerutdrag från dajper om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats om personuppgifterna inte har lämnats av dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har också rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter:

På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter:

På din begäran tar vi bort de personuppgifter vi behandlar om dig om de ej längre behövs för de ändamål de samlades in för. Om det finns lagkrav på behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen, exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen.

Begränsning av behandling av dina personuppgifter:

På din begäran begränsar vi vår behandling av dina personuppgifter till vissa specificerade ändamål.
Du har rätt till dataportabilitet vilket innebär att du under vissa förutsättningar har rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen som utförs med intresseavvägning som ändamål. Vid invändning mot sådan behandling kommer vi enbart fortsätta att behandla de personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Vid personuppgiftsbehandling för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till hej@dajper.se. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål. Det finns också alltid möjlighet att tacka nej till fortsatt marknadsföring längst ned i alla våra utskick.
Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

10. Cookies 

Dajper använder cookies på webbplatserna, mer information hittar du i vår cookiepolicy.

11. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra dataskyddsförklaringar utifall det skulle vara nödvändigt p.g.a. ny teknologi. Var god säkerställ att du har den mest aktuella versionen. Om vi ändrar grundläggande paragrafer i denna dataskyddsförklaring kommer vi att gå ut med information om detta på vår webbsida.

12. Kontaktuppgifter

Besökare på vår webbsida når oss med frågor om dataskydd på följande adress:

dajper AB
Spjutvägen 1
175 61 Järfälla
Sverige

Tel.: 010-641 11 11
E-post: hej@dajper.se

Copyright

Allt innehåll på den här webbsidan, såsom text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör dajper.se eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Frakt och leverans

Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar räknat från dagen efter du lade din beställning. När varan har lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till vår logistikpartner som levererar din order inom utsatt tid. Dajper har ej möjlighet att lämna någon leveransgaranti för varor som inte finns i lager vid beställningstidpunkt eller för varor som lämnat vårt lager. Det betyder att den totala leveranstiden innan varan når dig kan bli längre än vad som aviserats som normalt för valt fraktsätt om speditören själv orsakar en försening.

När vi har skickat din order får du en leveransbekräftelse till din e-mailadress. I leveransbekräftelsen finner du all information för att spåra din leverans. Om du har valt leverans med Budbee får du en länk till deras webbplats där du kan spåra din försändelse, och om du har valt paket till ombud får du ett kollinummer (via Postnord eller DHL) som du kan använda på deras site för att spåra försändelsen.

Leveransmetoder

Leverans av beställda varor sker med Budbee, Postnord eller DHL.

Budbee - Hemleverans
Leverans till dörren kvällstid 17.00-22.00 – Budbee (59kr)
Leverans sker till din dörr helgfri vardag. Budbee skickar email samt SMS för att samla in uppgift om portkod, våning m.m. Om du inte är hemma den givna kvällen ges du möjlighet att byta leveransdag. Efter lunch den valda leveransdagen får du ett tidsintervall på 1-timme då leveransen väntas vara framme och från 17.00 kan du följa den i realtid via Budbees app eller webbsida. 

Budbee - Box
Leverans till box/skåp – Budbee (59kr)
Leverans sker till en Budbee Box nära dig. Du väljer den box som passar bäst och hämtar enkelt ut paketet med en kod. Budbee skickar email samt SMS för att meddela dig om när din leverans är på väg till vald box. När ditt paket är klart att hämtas skickar Budbee en pinkod till dig som du sedan kan hämta ut ditt paket med vid angiven Budbee box.

Skärgårda - Hemleverans Stockholms Skärgård
Leverans till leveransplats (fr. 399kr)
Leverans sker till din valda leveransplats i Stockholms skärgård. Skärgårda skickar email samt SMS för att samla in uppgift om önskad leveransplats. Du väljer en egen eller fördefinierad leveransplats som passar dina önskemål. Skärgårda uppdaterar dig löpande med information om kring din leverans samt ringer en stund innan de anländer på plats. Standardpris för skärgårdsleverans är 399kr. Vid en försändelsestorlek överstigande 0,12 m3 kostar fraktalternativet 799kr. Detta framgår i kassan, innan betalning, om aktuellt.

Postnord/DHL - Paket till ombud
Leverans till utlämningsställe – Postnord/DHL (69 kr)
Försändelsen anländer till ditt närmsta Postnord eller DHL-ombud, t.ex. en närliggande livsmedelsbutik. En SMS-avi skickas ut med information om var du kan hämta ditt paket. Paketet ska hämtas inom 7 (Postnord) alternativt 14 dagar (DHL) för att förhindra att det går i retur.

Dajper erbjuder fri frakt när kund beställt varor för 99 kr eller mer. Dajper bjuder då på leveransen Budbee - Hemleverans, Budbee - Box eller Postpaket i de leveransområden Budbee inte har täckning.

Transportansvar

Om varan skadas eller kommer bort under transporten från oss till dig är det vi som är ansvariga. Vid en eventuell retur till oss är det du som kund som är ansvarig för att returen returneras korrekt utifrån våra returvillkor.

Transportskador

Om produkten är skadad vid leveranstillfället bör detta anmälas omgående till dajpers kundtjänst. För att vi ska kunna reklamera skadan gentemot vår transportör behöver vi anmäla transportskadan till denne inom 1-3 dagar. Vi är därför tacksamma om du anmäler skadan inom denna tid. Detta gäller såväl synliga som dolda transportskador och det är därför viktigt att du packar upp och kontrollerar att produkten är felfri så snart som möjligt efter mottagandet.
Om skadan är synlig är det enklast om du anmäler detta direkt till chauffören vid mottagandet av försändelsen. Tänk på att alltid spara emballaget för att reklamationen ska kunna hanteras korrekt.

En produkt som är felaktigt expedierad bör anmälas snarast möjligt till dajper.
Om en vara mot förmodan skulle vara felexpedierad, skadad eller felaktig åtar vi oss att kostnadsfritt avhjälpa felet.

Ej utlöst order

Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc.). Därför tar vi ut en avgift på 299 kr om ett paket ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos postombudet i 7 alternativt 14 dagar innan den returneras till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan behöver du först kontakta kundservice som hjälper dig med en retur av paketet.

Leveransförsening

Du har rätt att häva ditt köp utan extra kostnad vid eventuell försening mot utlovad leveranstidpunkt. Vid en eventuell leveransförsening informerar vi dig som kund via email med uppdaterad information om när leveransen väntas anlända.

Retur och ångerrätt

Så returnerar du en vara

Du returnerar varor genom att följa stegen nedan. Returfraktsedeln erhåller du genom att kontakta hej@dajper.se

  Returprocess:

  1. Lägg tillbaka varan du vill returnera i dess originalförpackning. Notera att du inte kan returnera blöjor, barnmat eller hygienprodukter där förpackningen öppnats.
  2. Kryssa i vilka varor som returneras på följesedeln som du sedan skickar med i din retur. Försegla paketet noggrant.
  3. Fäst returfraktsedeln du erhåller via överenskommelse ovanpå den gamla fraktsedeln.
  4. Lämna in paketet på ett DHL-ombud nära dig. Spara kvittot som returbevis.

  Returavgift om 69kr justeras vid återbetalning. Återbetalning sker inom 14 dagar från att vi mottagit din retur.

  Det är du som kund som har ansvaret för att dina returvaror kommer till oss. Notera därför paketets kolli-ID när du skickar paketet från ditt ombud, och be om ett kvitto om du inte får ett.

  Returfraktkostnaden dras av automatiskt från ditt återbetalningsbelopp. Om du ångrar ditt köp och önskar returnera hela din order ska du kontakta kundservice inom 14 dagar efter du har mottagit din order och meddela att du önskar ångra ditt köp. Notera att ångerrätten inte omfattar blöjor, barnmat och hygienprodukter vars förpackningar har öppnats.

  Önskar du att neka ditt paket hos ombudet måste du kontakta vår kundservice innan detta görs för att inte bli debiterad avgiften för ej utlöst order. Nekas paket utgår returavgift om 69kr.

  Om produkten är skadad eller om du har några andra frågor, kan du alltid kontakta oss via hej@dajper.se eller på telefonnummer 010-641 11 11.

  Så byter du en vara

  Om du önskar byta din vara till en annan storlek, färg eller modell ska du returnera varan enligt instruktionerna ovan och lägga en ny beställning på den vara du önskar. När vi har hanterat din retur får du pengarna tillbaka minus returfrakt. Se ovan för returvillkor och priser på returfrakt.

  Om du vid köptillfället har använt en rabattkod, mängdrabatt eller liknande, måste du kontakta kundtjänst för att få ersättning så att du kan beställa på nytt.

  Ångerrätt

  När du handlar hos dajper har du rätt att öppna och testa din produkt. Ångerrätten gäller inte för blöjor, barnmat och hygienprodukter. En avgift kan dras av från din återbetalning om produkten returneras i försämrat skick, läs mer nedan.
  Om du ångrar ditt köp kan du returnera produkten och få pengarna tillbaka. Du har ångerrätt i 14 dagar och ångerfristen gäller från den dag du mottar din produkt. 

  Hygienprodukter
  Ångerrätten omfattar inte produkter som inte kan säljas igen av hälso- eller hygienskäl. Detta omfattar till exempel blöjor, hudvårdsprodukter, modersmjölkersättning, barnmat o.s.v. Detta gäller även produkter med begränsad hållbarhet och produkter som klassas som färskvaror.

  Produkter i försämrat skick
  Om produkten har använts mer än vad som krävs för att fastställa dess egenskaper och funktioner förbehåller vi oss rätten att göra ett prisavdrag motsvarande värdeminskningen som uppstått i samband med hanteringen. Värdeminskningen bedöms från fall till fall. Produkten behöver alltså returneras i samma skick som den mottogs. Om produkten inte kan returneras i ett oförändrat skick behöver du omgående kontakta kundservice som bedömer om en retur kan göras. Om produktens originalkartong är saknad eller skadad sker en värdeminskning som bedöms från fall till fall.

  30 dagars returrätt vid obruten förpackning

  När du handlar hos dajper har du rätt att returnera en oöppnad produkt inom 30 dagar och få produkten återbetald minus returkostnad.

  Du har alltså rätt att skicka tillbaka en vara upp till 30 dagar efter ditt köp, så länge produkten inte är skadad och ligger i oöppnad originalförpackning. Produkter utan förpackning kan också returneras inom 30 dagar så länge alla etiketter, klistermärken, o.s.v. är intakta och fortfarande sitter fast på produkten. Varan måste returneras i samma skick som du fått den och får inte ha använts.

  Villkor vid kampanjer

  Rabattkoder

  Vill du använda en rabatt- eller kompensationskod vid en beställning hos oss ska du göra följande:

  1. Lägg dina produkter i varukorgen och gå till kassan
  2. Under produkterna i kassan, klickar du på ”Klicka här för att ange rabattkod”. 
  3. Skriv in rabattkoden i rutan och klicka på “Använd”.
  4. Du kommer nu att kunna se den avdragna summan vid totalbeloppet.

  OBS! Om koden inte funkar, dubbelkolla stavningen och att du har använt stora och små bokstäver på korrekt sätt.

  Kompensations- och ersättningskoder från kundtjänst gäller endast för ett köptillfälle. Koden måste anges i kassan innan du betalar för att vara giltigt och kan inte registreras i efterhand. Det går bara att använda en rabattkod per köp, eftersom koder inte går att kombinera. Det totala värdet på produkterna måste vara högre än rabattkodens värde för att köpet ska kunna genomföras. Varje rabattkod har en giltighetstid, och det finns varken möjlighet att förlänga giltighetstiden eller att aktivera en rabattkod efter att giltighetstiden har löpt ut.

  Om du returnerar en produkt där du har använt en kod från kundtjänst vid köptillfället, ska du kontakta oss via hej@dajper.se för att få en ny ersättningskod. Värdet på koder kan inte återbetalas kontant. Vid produkter köpt med kampanjkod, ersätts koden inte vid retur, utan du får återbetalning på det du har betalat vid köptillfället. Vid byte av en produkt mot en annan från samma kampanj, ska du kontakta kundtjänst.

  Mängdrabatt

  I en mängdrabatt, till exempel 3 för 2, får du värdet av den billigaste varan avdraget i kassan. Detta värde dras från det totala orderbeloppet på de varor som berörs av mängdrabatten.

  Vid retur av en produkt som berörs av en mängdrabatt upphör rabattvillkoren. Återbetalningen för den returnerade produkten utgörs av produktens rabatterade pris, det vill säga originalpriset på produkten minus en tredjedel av priset på den billigaste produkten i din order. Uträkningen för din order och produktens rabatterade pris står på din faktura.

  Exempelvis: Om du har beställt en produkt för 100 kr, en produkt för 80 kr och en produkt för 60 kr får du tillbaka 80, 60 respektive 40 kr beroende på vilken produkt du vill returnera.

  Reklamation

  När du handlar hos dajper har du 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

  Om du vill göra en reklamation, vänligen kontakta vår kundtjänst. Vi kommer att be dig att skicka en beskrivning av produktens fel och bildmaterial som tydligt bevisar felet, så att vi kan hjälpa dig vidare i processen. Eventuell återbetalning kommer att ske så snart som möjligt efter att vi har mottagit och registrerat den defekta produkten på vårt lager.

  Rabattkoder

  Inlösa rabattkod

  Vill du använda en rabatt- eller kompensationskod vid en beställning hos oss ska du göra följande:

  1. Lägg dina produkter i varukorgen och gå till kassan
  2. Under produkterna i kassan, klickar du på ”Klicka här för att ange rabattkod”. 
  3. Skriv in rabattkoden i rutan och klicka på “Använd”.
  4. Du kommer nu att kunna se den avdragna summan vid totalbeloppet.

  OBS! Om koden inte funkar, dubbelkolla stavningen och att du har använt stora och små bokstäver på korrekt sätt.

  Villkor vid rabattkoder

  Kompensations- och ersättningskoder från kundtjänst gäller endast för ett köptillfälle. Koden måste anges i kassan innan du betalar för att vara giltigt och kan inte registreras i efterhand.

  Det går bara att använda en rabattkod per köp, eftersom rabattkoder inte går att kombinera med andra koder, oavsett om det är kampanjkoder, kompensations- eller ersättningskoder. Det totala värdet på produkterna måste vara högre än rabattkodens värde för att köpet ska kunna genomföras.

  Varje rabattkod har en giltighetstid, och det finns varken möjlighet att förlänga giltighetstiden eller att aktivera en rabattkod efter att giltighetstiden har löpt ut.

  Om du har valt att returnera en vara, där en rabattkod har använts vid köptillfället, kommer du att mottaga en ersättningskod på samma värde som används vid köptillfället, eftersom rabattkoden inte kan bytas ut mot en utbetalning. Kompensationskoder återbetalas inte vid retur.

  Testblöjor

  Dajper erbjuder sina kunder ett begränsat antal (2 per varumärke) gratis testblöjor i samband med köp av övriga varor på dajper.se. Avsikten med tjänsten är att möjliggöra för dajpers kunder att testa en ny storlek eller annan modell i syfte att hitta en optimal passform på blöjan för sitt barn.

  Dajper förbehåller sig rätten att närsom och på eget bevåg neka till att skicka kostnadsfria testblöjor vid beställning av dessa som del i en order om beställningen bedöms strida mot tjänstens avsikt. Det kan till exempel, men inte uteslutande, handla om placerande av flertalet uppdelade ordrar i syfte att komma runt gränsen om 2 per varumärke och order, testblöjor av samma storlek och modell som de blöjpaket som köpts i den övriga ordern, eller testblöjor av samma storlek och modell som sedan tidigare redan testats av kund eller nära anhörig till kund.

  Förlossningsgaranti

  Dajper har förlossningsgaranti på alla produkter. Garantin gäller upp till 4 veckor efter förlossningsdatum. Garantin innebär att du har rätt att returnera produkterna om graviditeten eller förlossningen inte skulle gå bra. Vid tillämpande av förlossningsgarantin skall produkterna vara oanvända och du skall kunna visa ett läkarintyg. Kontakta oss via kundtjänst så hjälper vi dig. Självklart står vi även för returfrakten när du tillämpar förlossningsgarantin.

  Force Majeure

  Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Detta innebär att dajper befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

  Tvist

  Klagomål eller synpunkter avseende dajpers tjänster eller produkter bör meddelas till vår kundtjänst via e-post alternativt telefon 010-641 11 11. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.

  Kontakt

  dajper AB
  Spjutvägen 1
  175 61 Järfälla
  Sverige

  Kundtjänst

  Telefon: 010-641 11 11
  E-post: hej@dajper.se