Fri frakt från 99kr

  Hemleverans i +50% av landet

  Gratis testblöjor

  Stort ekologiskt utbud

Milstolpar i utvecklingen av barns kommunikationsförmåga (0-3 år)

Skrivet av dajper ‎

Varje barns utveckling är högst individuell och det tar olika tid för olika barn att lära sig saker.

När småbarn lär sig kommunicera uppnår dem olika milstolpar längs vägen i olika åldrar. Dessa milstolpar kan agera som riktmärke för när majoriteten av barn lär sig en viss förmåga.

När säger barn sina första ord? När ger de svar på tal? Hur kommunicerar mitt barn innan det kan prata?

I många fall är ålderspannet väldigt brett för en specifik milstolpe så du behöver inte bli bekymrad om ditt barn inte hamnar exakt enligt listan nedan.

Diskutera med BVC om du är orolig över att din bebis halkat efter i utvecklingen.


Utvecklingen av småbarns kommunikationsförmåga 0-3 månader


 • Besvarar ljud och röster med att le eller tystna
 • Söker upp ljud och röster genom att vrida huvudet mot ljudet
 • Intresserar sig för ansikten och ger ögonkontakt
 • Kuttrar och ler
 • Signalerar genom olika gråt

Korta, vädjande gråt betyder att ”jag är hungrig”. Gnälliga, kontinuerliga gråt signallerar vanligtvis trötthet eller obehag.

Utbrott som alterneras med gnäll antyder att din bebis är uttråkad och ett plötsligt, panikartad gråt med hög volym betyder att barnet har ont. Det panikartade gråtet följs ofta av upprepade pauser varvat med gråt igen.

 

Utvecklingen av småbarns kommunikationsförmåga 4-6 månader


 • Reagerar på plötsliga ljud och läten
 • Lyssnar och svarar på tal
 • Babblar konsonantljud som ”ga-ga-ga” och ”da-da-da”
 • Använder olika ljud för att uttrycka sig
 • Lägger märke till och tycker leksaker som ger ljud ifrån sig är spännande – till exempel denna elefant med prasslande öron
 • Använder babblande för att få uppmärksamhet

Utvecklingen av småbarns kommunikationsförmåga 7-9 månader


 • Använder fler och fler ljud och stavelser i babblandet
 • Kommunicerar genom enklare gester som att skaka huvudet för ”nej”
 • Barnet tittar på personer och föremål det känner igen när de nämns
 • Känner igen hur det egna namnet låter
 • Kommunicerar åt bägge håll – både lyssnar och ”pratar” i en konversation
 • Agerar på enklare kommandon när de ges tillsammans med gester
 • Känner igen vanliga ord
 • Försöker imitera olika ljud

Utvecklingen av småbarns kommunikationsförmåga 10-12 månader


 • Säger ”mama” och ”baba” (och menar det!)
 • Svarar på enklare direktiv och tillrop, exempelvis ”kom hit”
 • Sätter ihop långa sekvenser av meningslöst babbel (som dock liknar en riktig mening)
 • Säger ett eller två ord
 • Imiterar pratljud
 • Uppmärksammar var du tittar och pekar när ni pratar
 • Svarar på ”nej”
 • Använder kroppsspråk för att kommunicera sina viljor och behov, exempelvis genom att sträcka upp bägge armarna i luften för att bli uppburen

Utvecklingen av småbarns kommunikationsförmåga 13-18 månader


Omkring 15 månader:

 • Ordförråd á cirka 5-10 ord
 • Kombinerar ljud och gester (kroppsspråk)
 • Imiterar enkla ord och tillrop
 • Följer enkla direktiv kontinuerligt
 • Intresserar sig för bilder (dags att dra fram fotoalbumet!)
 • Kan identifiera en eller två kroppsdelar när de namnges
 • Förstår omkring 50 ord

 

Omkring 18 månader:

 • Svarar på frågor
 • Upprepar ord som snappats upp från andras konversationer (som en riktig härmapa!)
 • Babblar fortsatt på ett sätt som liknar riktigt prat i längd och rytm
 • Känner igen och pekar på människor och saker känns igen från bilder
 • Förstår ”i” och ”på”
 • Svarar på ja/nej-frågor med att skaka på huvudet eller nicka

 

Utvecklingen av småbarns kommunikationsförmåga 19-24 månader


Omkring 21 månader:

 • Använder fler än 50 ord
 • Imiterar löpande nya ord
 • Namnger föremål och bilder
 • Förstår enklare pronomen som jag, du, min m.m.
 • Kan identifiera tre till fem kroppsdelar när de namnges
 • Lär sig snabbt förstå innerbörden av nya ord

 

Omkring 24 månader:

 • Börjar använda fraser med två ord
 • Använder enklare pronomen som jag, du, min, m.m.
 • Gestikulerar och pratar under lek
 • Följer direktiv i flera steg som exempelvis ”plocka upp bollen och ge den till mig”
 • Gillar att lyssna på historier

 

Utvecklingen av småbarns kommunikationsförmåga 2-3 år


Omkring 2,5 år:

 • Använder fraser med två till tre ord löpande
 • Använder ”i” och ”på”
 • Du som förälder förstår cirka 50% av pratet
 • Följer orelaterade direktiv i flera steg, exempelvis ”lägg bollen på marken och hämta din väska”
 • Förstår enkla substantiv och pronomen
 • Förstår ”mitt” och ”ditt”

 

Omkring 3 år:

 • Ställer ”vad” och ”var”-frågor
 • Använder plural – ”katter” istället för ”katt”
 • Du som förälder förstår nästan allt prat
 • Enklare förståelse för koncept som färg, rymd och tid
 • Förstår ”varför”-frågor
 • Förstår de flesta enklare meningar

Dela det här inlägget← Äldre inlägg Nyare inlägg →